โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เพราะไม่ว่าใครจะป่วยหรือบาดเจ็บก็ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลทั้งนั้น เพราะเหตุนี้ ทางโรงพยาบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงตัวเจ้าหน้าที่เองด้วย และแม่บ้านทำความสะอาดของทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดมากเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างตามภาพ ก่อนการเข้าทำความสะอาดห้องคลอด (LR)  ห้องผ่าตัด (OR) แม่บ้านทำความสะอาดจะต้องสวมชุดคลุมปลอดเชื้อ ก่อนเข้าทำความสะอาดทุกครั้ง ซึ่งชุดคลุมนี้ได้ผ่านการฆ่าเชื้อจากทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของการทำความสะอาดปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอนามัยแน่นอน

ppcareclean

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันเป็นRead More…

ป้ายกำกับ: BIG CLEAN / big cleaning / Cleaner / งานทำความสะอาด / ซักพรม / บริการทำความสะอาด / บริการทำความสะอาดครบวงจร / บริษัททำความสะอาด / รับจ้างทำความสะอาด / รับทำความสะอาด / แม่บ้าน / แม่บ้านทำความสะอาด