ความเป็นมา

บริษัท พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต ให้บริการรับทำความสะอาดแบบครบวงจรแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และโรงงานทั่วจังหวัดภูเก็ต ด้วยการบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ด้านงานบริการมากว่า 30 ปี ภายใต้ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ใส่ใจรายละเอียดงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว

      ปัจจุบันทีมบริหารยุคใหม่ของบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสืบทอดความตั้งใจในการทำงานด้านบริการ ส่งเสริมการบริการด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ควบคู่กับคัดสรรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ทันสมัย เพื่อมาปรับใช้ในการให้บริการ ตลอดจนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกบริการสร้างความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยคุณภาพการบริการที่เป็นหนึ่ง ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และอาคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมาย บริษัทฯ จึงเปิดให้บริการเพิ่มในอีก 4 จังหวัด คือ พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างการบริการที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ควบคู่กับการควบคุมมาตรฐานการบริการที่แม่นยำด้วยราคาที่ยุติธรรม

     วันนี้บริษัทฯกลายเป็นผู้นำด้านการให้บริการทำความสะอาด ในเขตภูมิภาคที่มีความชำนาญและมั่นคงพร้อมด้วยทีมงานกว่า 450 คน ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อสร้างสรรค์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดังนโยบายที่ว่า “สร้างมาตรฐานการบริการ ทำงานอย่างมืออาชีพ”

P.P. Care & Clean จ้างคนที่ใจ … เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานอย่างถ่องแท้ “PUT THEM TO THE RIGHT JOB” เข้าใจและให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์ของผู้ร่วมงานแต่ละคน เคารพชีวิตส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน บริการด้วยใจอย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างช่องว่างระหว่างการทำงานด้วยกระบวนการคิดที่ดีที่สุด กำหนดและสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกันเสมือนคนในครอบครัว

  • ­มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานทำความสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ­
  • แก้ไข ตรวจสอบ ประสานงาน และบูรณาการด้านบริการกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
  • มุ่งเน้นด้านคุณภาพการบริการ ขับเคลื่อนการทำงานอย่างละเอียด รอบคอบ ใส่ใจ และคัดสรรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ทันสมัย เพื่อมาปรับใช้ในการการให้บริการ
  • ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเพิ่มทักษะ ความรู้ความชำนาญ ให้กับบุคคลากร ด้วยวัฒนธรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นด้านการบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม เพิ่มแนวคิดทันสมัย 

“การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบริหารงานทำความสะอาดให้แก่องค์กรชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ตระหนัก มุ่งมั่น และใส่ใจ พัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”