บริการพนักงานทำความสะอาด (CLEANER)

เราเป็นบริษัทรับทำความสะอาด ที่ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดแบบประจำ เพื่อให้บริการทำความสะอาดภายใน อาคารสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สนามบิน เป็นต้น โดยพนักงานทำความสะอาดทุกคนผ่านการฝึกอบรม เรื่องการทำความสะอาด ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการใช้เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น