บริการพนักงานทำความสะอาดห้องพักโรงแรม (MAID)

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการจัดการบุคลากรสำหรับงานทำความสะอาดห้องพักโรงแรม คัดสรรพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับต้องการของโรงแรม ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการจัดส่งเคมีภัณฑ์คุณภาพดี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานโรงแรม หรือสรรหาบุคลากร เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานของท่านได้