บริการซักหมอน ปลอกหมอน เบาะนั่ง โซฟาทุกชนิด พร้อม wrap ส่งคืน โดยใช้ระบบ Extraction ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงและรวดเร็ว ไม่มีสารเคมีตกค้างหลังจากการซัก อีกทั้งสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

admin

การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบริหารงานทำความสะอาดให้แก่องค์กรชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ตระหนัก มุ่งมั่น และใส่ใจ พัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการซักหมอน ปลอกหมอน เบาะนั่ง โซฟาทุกชนิด พร้อม wrap ส่งคืน โดยใช้ระบบ Extraction ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงและรวดเร็ว ไม่มีสารเคมีตกค้างหลังจากการซัก อีกทั้งสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ป้ายกำกับ: clean / pillow / pillow clean