บริการซักทำความสะอาดพรม ด้วยระบบ Extraction พร้อมดูดกลับในเวลาเดียวกัน เพื่อขจัดฝุ่น สกปรก และกลิ่นอับชื้อต่างๆ และเป็นระบบที่ทำความสะอาดได้สะอาดที่สุด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด สาขาภูเก็ต เข้าให้บริการซักพรมเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน

admin

การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบริหารงานทำความสะอาดให้แก่องค์กรชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ตระหนัก มุ่งมั่น และใส่ใจ พัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการซักทำความสะอาดพรม ด้วยระบบ Extraction พร้อมดูดกลับในเวลาเดียวกัน เพื่อขจัดฝุ่น สกปรก และกลิ่นอับชื้อต่างๆ และเป็นระบบที่ทำความสะอาดได้สะอาดที่สุด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด สาขาภูเก็ต เข้าให้บริการซักพรมเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน

ป้ายกำกับ: Extraction / ซักพรม