ภาพงานทำความสะอาดบางส่วนหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้บริการงานทำความสะอาดทั้งแม่บ้านประจำ และงาน Big Cleaning ปีละ 2 ครั้ง บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ไว้วางใจใช้บริการแม่บ้านทำความสะอาดกับทางบริษัทฯ ค่ะ

ppcareclean

ภาพงานทำความสะอาดบางส่วนหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคRead More…

ป้ายกำกับ: BIG CLEAN / big cleaning / Cleaner / งานทำความสะอาด / ซักพรม / บริการทำความสะอาด / บริการทำความสะอาดครบวงจร / บริษัททำความสะอาด / รับจ้างทำความสะอาด / รับทำความสะอาด / แม่บ้าน / แม่บ้านทำความสะอาด